© Uşak Marangozlar Esnaf Odası
Tasarım
LİNKLER
GÜNCEL
Kabul Tarihi : 7.6.2005
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak,meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
Meslek Kuruluşu Kanunu
(Mevzuat)
Antakya ilinde bulunan tarihi Habib-i Neccar Camii Anadolu'da yapılan ilk cami olarak bilinir. Habib-i Neccar Camii Roma dönemine ait bir pagan tapınağının üzerine inşa edilmiştir. Günümüzdeki cami Osmanlı dönemi eseridir, etrafı medrese odaları ile çevrilidir. Avlusunda 19. yy eseri bir şadırvan bulunmaktadır. Caminin kuzeydoğu köşesinde Hz. İsa'nın havarilerinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya (Pavlos)  ile onlara ilk inanan ve şehit edilen ilk kişi olan Antakyalı Habib-i Neccar'ın türbesi bulunur
İnsanı İnsan-ı Kamil eden topluma, çevresine verdiği hizmetler ve yaptığı faydalı işlerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanun hükümlerince 06.01.1966 tarihinde kurulan 1991 yılından önceki ismi Dernek olan meslek odamızda bu güne kadar gelmiş geçmiş olan bütün yönetici arkadaşlarıma hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet dilerken; ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle anıyor sizlere faydalı olabilmenin mutluluğu ile birlik ve beraberliğimizin her zaman her alanda devamlı  ve daim olması düşüncesiyle
Marangozlar esnaf odasının yapılan olağan genel kurulda odanın denetim ve yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştur